Skall vi låta myndigheter ha tillgång till teknik så de kan se vad du gör i din smart phone?

Skall vi låta myndigheter ha tillgång till teknik så de kan se vad du gör i din smart phone? Frågan ställs efter det att en debatt har dragits igång i sociala media om möjligheter att amerikanska myndigheter vill ha en bakdörr in operativ systemet på Apple’s iPhone. Bakgrunden i kortversion som jag uppfattat det: här …

Continue reading ‘Skall vi låta myndigheter ha tillgång till teknik så de kan se vad du gör i din smart phone?’ »

Share