Öppna jämförelser och tillgänglig samhällstatistik för alla

På Svergies Kommuners och landstings (SKL) hemsida finns bl.a en möjlighet att göra öppna jämförelser.  Jag har hört talas om öppna jämförelser tidigare, i korthet går det ut på att man kan jämföra olika kommuners och landstings verksamheter med varandra, avseende t.ex hälso -och sjukvård, befolkningsdata och annan samhällsstatistik.  Jag skall ärligt erkänna att jag inte tagit detta med öppna jämförelser på allvar tidigare och jag har en aningens nonchalant avfärdat det som tämligen ointressant. Jag kom på mig själv med att jag egentligen inte vet så mycket om det och det föll sig naturligt att uppdatera sig själv med hur långt man kommit i arbetet med att göra olika statistiktjänster tillgängliga för oss medborgare.

Samhällsinformation, samhällstatistik…vid en första tanke kan man få för sig att det luktar “Storebror-samhälle”. Men vid närmare eftertanke, börjar jag tycka att det i grunden inte är så tokigt, om det handhavs sköts på ett seriöst, riktigt och informativt sätt. Vad jag menar är att man kan ju luras otroligt mycket med statistik, om man bara vill, så när man ska sprida samhällsinformation till oss medborgare, så gäller det att hålla tungan rätt i munnen och inte jämföra äpplen och päron. Jag tror också att det är viktigt att vi själva får bestämma vad som är viktigt för oss.

I grund och botten är detta med öppenhet och tillgänglighet till samhällsinformation viktiga grundvalar för demokratin.  Tillgång till så korrekta fakta som möjligt är en förutsättning för det offentliga samtalet och diskussioner i samhället.  Det är bra med faktaunderlag som främjar  vad som behöver förbättras,  samtidigt som man får kvitto på vad som görs bra.  Personligen anser jag att så mycket som möjligt, vad gäller samhällsstatistik och samhällsinformation skall vara öppen och tillgänglig för oss medborgare. Självklart finns det lagstiftning som talar om för publicister var gränserna går vad som tar hänsyn till människors integritet . När jag tittade runt på SKL’s hemsida, blev jag faktiskt imponerad över mycket information som fanns tillgänglig redan nu och och hur mycket som planeras. Det har länge talats om “Big Data” och nu kanske vi börjar vi komma dithän med vad vi kan använda dessa enorma mängder information till.

Om du vill titta närmare på tjänsten som SKL tillhandahåller, gå till: www.kolada.se

Det hör till saken att just nu är det några kommuner/städer som börjat arbeta med att tillhandahålla öppen statistik. På sajten öppnadata.se finns fler exempel.

 

Share