Öppna jämförelser och tillgänglig samhällstatistik för alla

På Svergies Kommuners och landstings (SKL) hemsida finns bl.a en möjlighet att göra öppna jämförelser.  Jag har hört talas om öppna jämförelser tidigare, i korthet går det ut på att man kan jämföra olika kommuners och landstings verksamheter med varandra, avseende t.ex hälso -och sjukvård, befolkningsdata och annan samhällsstatistik.  Jag skall ärligt erkänna att jag …

Continue reading ‘Öppna jämförelser och tillgänglig samhällstatistik för alla’ »

Share