Skall vi låta myndigheter ha tillgång till teknik så de kan se vad du gör i din smart phone?

Skall vi låta myndigheter ha tillgång till teknik så de kan se vad du gör i din smart phone? Frågan ställs efter det att en debatt har dragits igång i sociala media om möjligheter att amerikanska myndigheter vill ha en bakdörr in operativ systemet på Apple’s iPhone. Bakgrunden i kortversion som jag uppfattat det: här om dagen utfärdade en federal domare i  Kalifornien ett domstolsbeslut som tvingar Apple att utveckla programvara som kommer att låsa upp en iPhone som används av en av de två angripare som dödade 14 personer i San Bernardino i Kalifornien i 2: a förra året december (2015).

Apple kom snart med ett uttalande där man utrycker sympati för offren i San Bernardino-attacken och man stödjer sökandet efter rättvisa. Apple gör också klart att de kommer att motsätta sig ordern från domstolen. Uttalandet förklarar de genom att om man utvecklar en anti-krypteringsnyckel för iPhones IOS, som domstolen begär, kommer konsekvensen bli att man skapar en huvudnyckel som gör det möjligt för den amerikanska regeringen att låsa upp alla iPhone’s och komma åt alla deras data.

Panikläge?

Panikläge?

Hur skall man förhålla sig till detta? Ska man överhuvudtaget bry sig? Först måste jag göra klart att jag tycker det är självklart att staten och myndigheter måste skydda oss medborgare från sådana vidrigheter som terrorism. Terrorism är oacceptabelt. Det finns lagar och förordningar att förhålla sig till. Utifrån vad jag har förstått är det också en viss skillnad mellan Sverige och Amerika.  I Sverige kan man bli avlyssnad om man misstänks för ett grovt brott, där straffsatsen för brottet man riskerar att bli fälld för är minst två års fängelse. Beslut om en avlyssning fattas i så fall av åklagare.

Jag håller med många bloggare som jag läst, i det obehagliga med denna övervakning som troligtvis skulle innebära att dataföretag tvingades ta fram s.k. de-krypteringsnycklar för t.ex. smart phones, för att lämna ut dessa till myndigheter. Anta att vi skulle få en sådan situation och att det blev verklighet, vilken myndighet skulle i så fall förvara dessa de-krypteringsnycklar? Hur skulle de förvaras? När fick de användas? En sak i sammanhanget som är viktigt att komma ihåg är att ytterst handlar det om människor som jobbar på myndigheter och förvaltningar och människor gör misstag. Exempelvis skulle det inte vara helt orimligt att anta att de som jobbade med detta skulle kunna bli utsatta för en utpressningssituation. Debatten lär väl fortsätta för detta är som jag ser det, mycket viktiga frågor.

 

Share